CNC Talaşlı İmalat

Talaşlı imalat Nedir

Talaşlı (üretim);  Daha önceden tasarımı yapılmış bir iş parçasının yeterli standartlara uygun şekilde projelendirilme işlemi yapılmış teknik resmi referans olarak alınıp,  söz konusu parçadan değişik ölçülerde talaş kaldırılarak tasarlanan geometrik şeklin ortaya çıkarılma işlemidir. Talaşlı Üretim şeklinin birbirinden farklı başka çeşitleri de bulunmaktadır. Talaşlı imalat birçok farklı operasyonların birleşmesinden meydana gelir.  Temel özelliği, kesici takımlar kullanarak tasarlanan iş parçası üzerinden talaş kaldırılması işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirmek için takım ile tasarlanmış iş parçası arasında izafi bir hareket meydana gelmesi gerekiyor. Söz konusu izafi hareket genel olarak Talaşlı imalat yönteminde kesme hızı olarak isim verilen birincil hareket ve ilerleme adı ile tanımlanan ikincil hareketle sağlanır.  Bu iki birbirini tamamlayan hareket ve kesici takımın şekliyle tasarlanması planlanan parça geometrisi ortaya çıkarılır. Tornalama, delik delme ve frezeleme üç genel Talaşlı imalat metodudur. Tornalama metodunda, silindirik şekil yapabilmek için tek kesme kenarlı kesici takım vasıtasıyla dönmekte olan parça üstünden talaş kaldırılır.  Tornalama işleminde ilk hareket dönen parça tarafından, ikincil hareket ise parçanın dönme eksenine paralel şekilde yavaşça hareket etmekte olan kesici takım tarafından sağlanır. Matkap ile delik açma metodu yuvarlak kesitli bir delik yada delikler oluşturmak için kullanılır. Bu işlem genellikle dönen iki kesme kenarlı kesici takım ile sağlanır. Kesici takım, dönme ekseni yönünde parçaya doğru hareket ettirilerek yuvarlak kesitli bir delik açılır. Frezeleme metodunda, dönen ve birden fazla kesici kenarı bulunan takım, çalışılacak parça üzerinde hareket ettirilerek,  bir düzlem meydana getirilir. İlerleme hareketinin yönü kesici takımının dönme eksenine dik şekildedir. İlk hareket kesme hızıdır ve dönen tarama kafası ile yapılır.  Bu arada frezelemenin yüzey frezeleme ve yanal frezeleme adında iki temel şekli vardır.

Tasarım ve İmalat Aşamaları

Tasarım ve imalat aşamalarında karşılaşılan kısıtlamaları ortadan kaldırmak ve özellikle yenilikçi ürünlerin üretilebilmesi çalışmalarında yardımcı olacak inovatif yöntemler çeşitli sektör kuruluşlarında uygulanmaya başlamıştır.  Tam zamanında üretim, yalın üretim ve esnek üretim gibi üretim yaklaşımlarının ortaya çıkması ve kalite kavramının gelişmesi, bu alanlarda yapılan çalışmalara ilgiyi oldukça yüksek oranda artırmıştır.

Artık firmalar üretim yapmak ve üretimini her geçen gün daha verimli ve kaliteli duruma getirmek zorundadır. Bunun gerçekleşmesi için yeni problem çözüm ve optimizasyon teknikleri denenmekte ve akademik alanda üretim süreçlerindeki optimizasyonların sağlanması için yapılan çalışmalar artmaktadır

Sizlerde üretmek istediğiniz her türlü üründe, bize fikrinizi söyleyerek tasarım haline gelmesini sağlayabilirsiniz. Tasarladığınız parçayı üretilmesini istediğiniz şekilde ve sayıda, en kısa zamanda teslim etmek üzere en uygun fiyatı verebileceğimizi unutmayın.

Bu aşamada sloganımız;

  • Tasarlarız
  • Planlarız
  • Üretiriz

Sizlere bir telefon kadar yakınız.