Medikal

Hassas Medikal Üretim Yapıyoruz

Firmamız bünyesinde bulunan 7 ve 8 eksenli kayar otomat tezgahları vasıtasıyla 2 mikron hassasiyetine kadar tüm medikal ve dental implant ve parçalarının, cerrahi set parçalarının üretimini çok seri şekilde yapmaktayız. Bünyemizde bulunan Class 1000 seviyesindeki temiz oda ile yüksek kalitede üretilen medikal dental ve cerrahi parçaların paketleme işlemlerini CE ve ISO 13485 standartlarında yapabilmekteyiz.

Medikal Üretimde Mükemmel Yerli Üretim kalitesi

Bilindiği üzere ülkemiz medikal ürünler sektöründe % 85 oranında dışa bağımlı bir yapıya sahip. Medikal sektörde yerli üreticiler gerek düşük teknolojik üretim ve ar-ge yapısı nedeniyle gerekse medikal faaliyet onay (FDA) belgesi yetersizlikleri nedeniyle sınırlı ve belirli ürün-cihaz gamında faaliyet yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri medikal ürün ve cihaz alanında en büyük tedarikçi ülke olup 2008 verilerinde ithalatın %30’na sahip olduğu belgelendi.

Bu payın önemli kısmını ortopedik cihaz ve parçalar kapsamaktadır. Amerika’nın ardında ise Almanya, İtalya, Çin ve Japonya geliyor. Firmamız dünya kalitesinde ürünler üreterek ülkemizi dünya sıralamasında en üst sıraya çıkarmayı amaç edinmiştir. Günümüzde ortopedi cerrahisinde her yıl artan hasta sayısı ortopedi pazarının gelişimini ivmelendirmektedir.

Ortopedik cihazlarda en çok kullanılan metalik malzeme Titanyum ve alaşımları olup, kemik dokusu ile yüksek biyo uyumluluk, yüksek korozyon direnci, yüksek mukavemet ve yüksek elastik modül özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Titanyum ve alaşımlarından üretilen implant ürünler genel olarak kalça ve diz protezleri, çeşitli plaka ve çivi ve sabitleyicilerden oluşmaktadır.

Titanyum ve alaşımları birçok açıdan en ideal biyo malzeme olmasına karşın, kaplamasız halde kullanımı her zaman garanti sonuçlar sergilemeyebilmektedir. Yüzeyi modifiye edilmemiş veya kaplamasız halde kullanılan titanyum alaşımları doku ara yüzeyinde enfeksiyon riskini taşımaktadır. Firmamız bünyesindeki kapsamlı laboratuvarda tüm kimyasal kaplama işlemleri yapılarak titanyum implantların osseo integrasyonunun mükemmel olması sağlanır.