Tasarım ve Üretim

Tasarım ve Üretim

Artık her alanda çok büyük bir rekabetin yaşandığı günümüzde, güçlü kalabilmek için araştırma ve teknoloji geliştirmeye dayalı bir sanayi alt yapısı gerekmektedir. Ana hedef mutlaka ürün know-how’ına sahip ve uluslararası alanda katma değeri yüksek ürünler ile rekabet eden bir sanayinin oluşturulması olmalıdır.

Bu aşamada sanayinin artan rekabet ortamında, rekabetçi ürünler üretebilmesi için tasarım ve imalat süreçlerinde yenilikçi fikirleri ön plana çıkarması ve yeni teknikleri kullanması gerekmektedir. Klasik yöntemlerin uygulandığı üretim aşamalarında karşılaşılan sınırlamalar, teknolojiye dayalı katma değeri yüksek aynı zamanda rekabet edebilen ürünlerin üretilebilmesi için yeni tekniklerin tasarım ve imalat süreçlerine entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır.

Bu yüzden sektör kuruluşlarının tasarım ve imalat süreçlerindeki problemlere optimum çözümler bulup müşteri memnuniyetini sağlamaları. İstenen özelliklerde ürünleri en kısa zamanda ve düşük maliyetlerde üretmeleri için gerekli yeni teknikleri kullanmaları ve organizasyon düzenlemelerini yapmaları gerekmektedir.

Tasarım ve İmalat Aşamaları

Tasarım ve imalat aşamalarında karşılaşılan kısıtlamaları ortadan kaldırmak ve özellikle yenilikçi ürünlerin üretilebilmesi çalışmalarında yardımcı olacak inovatif yöntemler çeşitli sektör kuruluşlarında uygulanmaya başlamıştır.  Tam zamanında üretim, yalın üretim ve esnek üretim gibi üretim yaklaşımlarının ortaya çıkması ve kalite kavramının gelişmesi, bu alanlarda yapılan çalışmalara ilgiyi oldukça yüksek oranda artırmıştır.

Artık firmalar üretim yapmak ve üretimini her geçen gün daha verimli ve kaliteli duruma getirmek zorundadır. Bunun gerçekleşmesi için yeni problem çözüm ve optimizasyon teknikleri denenmekte ve akademik alanda üretim süreçlerindeki optimizasyonların sağlanması için yapılan çalışmalar artmaktadır

Sizlerde üretmek istediğiniz her türlü üründe, bize fikrinizi söyleyerek tasarım haline gelmesini sağlayabilirsiniz. Tasarladığınız parçayı üretilmesini istediğiniz şekilde ve sayıda, en kısa zamanda teslim etmek üzere en uygun fiyatı verebileceğimizi unutmayın.

Bu aşamada sloganımız;

  • Tasarlarız
  • Planlarız
  • Üretiriz

Sizlere bir telefon kadar yakınız.