Tersine Mühendislik

Tersine Mühendislik

Hali hazırda var olan bir sistem, cihaz ya da nesnenin üretim aşamalarını da kapsayacak şekilde tasarım yada  işlevsel özelliklerinin tahlil edilmesine tersine mühendislik (reverse engineering, RE) işlemi denir. Tersine mühendislik süreci bir yazılım veya bir jet motoru elemanı olan eksenel kompresör üzerine uygulanabileceği gibi, daha kapsamlı bir çözümlemeyle bir savaş uçağının bütününe de uygulanabilir. Hatta daha farklı disiplinler de göz önüne alınarak düşünülürse örneğin insan beyninin çalışma prensibini çözümleme süreci de tersine mühendislik örneğidir.

Peki faydası nedir?. Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) yaklaşımı, ürün geliştirme süresinin azaltılması için işletmelere mükemmel bileşik (eş zamanlı) mühendislik (concurrent/simultaneous engineering) fırsatları sunar. Tersine mühendisliğin temel uygulamaları şu şekilde sıralanabilir;

  • Yeni parça tasarımı
  • Mevcut parçanın kopyalanması,
  • Yıpranmış yada hasar görmüş parçaların kurtarılması, düzeltilmesi ve yeniden tasarlanması
  • Model hassasiyetinin ve doğruluğunun geliştirilmesi,
  • Numerik modellerin denetlenmesi.

Bu aşamada kavramsal tasarım ile başlayan geleneksel (Düz) mühendislik sürecinin aksine, Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) sürecinde ürün tasarımına hali hazırda var olan bir modelin şekil bilgisinin elde edilmesi ile başlanır. Serbest ve karmaşık yüzeylere sahip olan gerçek parçaların geometrik bilgisinin elde edilmesi tersine mühendisliğin en önemli aşamalarından biridir.

Yeniden yapılandırılacak parça modelinin kalitesi, başlangıç modelinin üzerine ölçülen noktaların sayısına, ölçüm tipine ve doğruluğuna ve ölçüm tekniğine (cihazın cinsi vb.) bağlı olarak değişebilir