CNC Avantajları

Sizlere sunmuş olduğumuz alanlardan bir ise CNC fason işlerini ve imalatını yaparak satışını gerçekleştirmekteyiz.

CNC TEZGAHLARININ AVANTAJLARI:

 • Konvansiyonel tezgahlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, mastar vb. elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgahın ayarlama zamanı çok kısadır.
 • Ayarlama, ölçü, kontrolü, manuel hareket vb. nedenlerle oluşan zaman kayıpları ortadan kalkmıştır.
 • İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür.
 • Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur.
 • Tezgâh operasyonları yüksek bir hassasiyete sahiptir.
 • Tezgâhın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır.
 • Her türlü sarfiyat (elektrik, emek, malzeme vb.) asgariye indirgenmiştir.
 • İmalatta operatörden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar ortadan kalkmıştır.
 • Kalıp, mastar, şablon vb. pahalı elemanlardan faydalanılmadığı için sistem daha ucuzdur.
 • Depolamada daha az yere gerek vardır.
 • Parça imalatına geçiş daha süratlidir.
 • Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili bölümünde ve tamamı değiştirilmeden seri olarak yapılır. Bu nedenle CNC takım tezgahlarıyla yapılan imalat büyük bir esnekliğe sahiptir

CNC TEZGAHLARININ DEZAVANTAJLARI:

Her sistemde olduğu gibi CNC tezgah ve sistemlerinin avantajları yanında bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlar şunlardır;

 • Detaylı bir imalat planı gereklidir.
 • Pahalı bir yatırımı gerektirir.
 • Tezgahın saat ücreti yüksektir.
 • Konvansiyonel tezgahlara kıyaslandığında daha titiz kullanım ve bakım isterler.
 • Kesme hızları yüksek ve kaliteli kesicilerin kullanılması gerekir.
 • Periyodik bakımları uzman ve yetkili kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.